Meta \ˈme-tə\ :

  • informal bir kategoriye ait olduğunu belirtme, benimseme, özgönderim.
  • ön ek : daha sonra veya art arda meydana gelme, ötesinde bulunan, daha sonra veya daha çok örgütlü veya uzmanlaşmış, dönüşüm, aşma.

 Metrik \’me-trik\:

  • teknik : bir ölçüm standardı.

Metametrik \ˈme-tə ‘me-trik\ :

  • bizce : Bilinen ölçüler ve sınırların ötesinde, kişinin kendisi tarafından sahiplenilmiş ve tanımlanmış/dönüşen yeni belirsiz sınırlar, tariflerin sonrası, tekniklerin bireysel dönüşümü.

Metametrik mimarlık, tasarım, teknoloji, bilişim ile gündelik hayat arakesitlerinde blog yazıları, eğitici videolar ve atölye duyuruları bulabileceğin paylaşım ve üretim platformudur. Atölyelere katıl/ atölye önerisi getir, yaptıklarını öznel bir süzgeçten geçir, deneme/söyleşi/eleştiri yazıları üret. Bildiklerini paylaş, çevrimiçi eğitici video kütüphanemizi zenginleştir. Söyleşilerimize katıl ya da konuk önerisi getir. Birlikte öğrenelim, sorgulayalım, deneyim kazanalım. Çünkü, öğrenmek için merak etmek yeter!


TOPLULUK

Sema Alaçam +Mimar+

Darende doğumlu.  84 kişilik bir sınıfta Aybastı, Alankent’te başladığı, 6 öğretmen ve 3 okul değiştirdiği ilkokul öğreniminin ardından ortaokula Merzifon Anadolu Lisesi’nde, liseye Trabzon Yomra Fen Lisesi’nde devam etti.  Lisansüstü öğrenimi sırasında Delft ve Zürih, sonrasında Paris ve Eugene’de bulundu.  1999’dan beri Taşkışlalı. Kedilere olan ilgisi, açıköğretimde Veteriner Teknisyenliği okuma noktasına getirmesine karşın, gönlünde terzilik yatar. Hobi olarak eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgilenir.

Orkan Güzelci +Mimar+

Mimarlık mesleği hakkında hiçbir fikri olmadan İKÜ Mimarlık Bölümü’ne girdi. Mezun olmadan İKÜ’de çalışmaya başladı. Mimar, Arş. Gör., Dr. Arş. Gör, Dr. Öğr. Üyesi, Otomasyon Uzmanı, Akademik Koordinatör gibi görevlerde bulundu. Vakıf üniversitesinde geçirdiği 10 yılda; 2010-2014 arası yarışmacı mimar, 2014-2016 arası müteahhit mimar, 2016 sonrasında ise akademik mimar olmaya odaklandı. 2020’de İKÜ’den ayrılarak, Porto Mimarlık Fakültesi, Dijital Fabrikasyon Laboratuvarı ekibine katıldı.

A. Kumsal Şen +Mimar+

Doğma büyüme İTÜ’lü. Doktorasını tamamladıktan sonra, İTÜ ARI Teknokent’te bir ARGE şirketi bile oldu. Baktı daha da İTÜ’lü olunamıyor, Maltepe Üniversitesi’ne geçeyim dedi. Artık bir Maltepe’li! Yine de arada İTÜ MEM ve Taşkışla’da derse giriyor. Mimari Tasarımda uzmanlaşmış gibi görünse de gizli Bilişimci. Boş ve dolu zamanlarında Dijital Fabrikasyonla ve köpeği Tesla ile uğraşıyor. Zaman zaman da ormanlarda gezerken görülür. Görülmese bile Instagram’da paylaşır zaten, görürsünüz.

Ç. Çetin
V. Yücel
K. Karabağlı
E. Tan
K. Tinç
H. Hietbrink
S. Kırkan
H. Cavlak
P. Çalışır
O. O. Doma
E. Yılmaz
A. Yolcu
S. Turan
E. Ak

C. Uzun
F. Varan
İ. Şencan
D. Şamdancı
M. Danışman
B. Terzi
G. Kırdar
M. Sandıkkaya
Ş. Topal
A. Taşezen
Z. Candar
B. Tekin
İ. Karadağ

F. G. Amen
İ. Toprak
F. N. Koçer
A.D. Atasoy
Ö. Balaban
O. Öktem
İ. Özmen
A. Sökmenoğlu
Y. Aydemir
H. E. Mutlu
E. Cantürk
Ö. Demir
E. Ünlü

A. Gürbüz
G. Varinlioğlu
I. Lacroix
C. Bilgici Oğuz
B. Körükçü
Z. Birgönül
İ. Sezer
A. B. Gürbüz
Z. Yıldırım
M. Yönet
G. Özer
E. Karakoç
N. Sancak