DIGIMAP:10^n İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2019-2020 Bahar Yarıyılı seçmeli derslerinden MIM418E kodlu Design and Fabrication in Architecture dersi kapsamında düzenlenen,  7 Nisan 2020 ve 11 Nisan 2020 olmak üzere toplamda  2 günde tamamlanan bir atölyedir. Sema Alaçam,Asena Kumsal Şen, Merve Kılıçbay, İnanç Şencan, Ekin Ünlü’nün ve derse kayıtlı öğrencilerin katılımıyla Zoom ortamından çevrimiçi düzenlenmiştir.

Atölyenin ilk günü analog ve dijital yollarla biçim oluşturmaya, ikinci günü ise dijital olarak yansıtılan bir görüntünün fiziksel bir yüzey üzerine haritalanmasına odaklanılmıştır. Ilk gün evde bulunan lineer elemanlarla, elemanlarının uzunlukları birbirinden farklı olacak şekilde  ve en fazla 15 lineer eleman kullanarak 3 boyutlu strüktür varyasyonları oluşturulmuş ve sonrasında Rhino/Grasshopper ortamında  parametrik olarak modellenmiştir. Dijital 3 boyutlu modelin üzerine yansıtabilmek amacıyla HeavyM platformunda temel geometrik biçimlerle animasyonlar oluşturulmuş  ve dijital modele nasıl yansıtılabileceği konusunda İnanç Şencan tarafından bir sunuş gerçekleştirilmiştir.

Sonuç ürünler için Videolar sekmesine göz at!